Ana Sayfa

Yazdır

Proje Bilgileri :

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi, Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 km. güneyinde, Aksaray ili Sultanhanı Beldesinde gerçekleştirilmektedir.

 

Proje kapsamında TPAO tarafından bölgede yapılan ilk çalışmalarda kalın tuz katmanlarına rastlanmış ve bölgenin depolama amaçlı kullanılabilirliği araştırılmıştır. 2000 yılında ise, temel mühendislik çalışmaları bünyesinde bölgede üç boyutlu sismik çalışmalar, iki adet araştırma sondajı ve karot analizleri yapılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında bölgedeki tuz katmanlarının depolama amaçlı kullanılabileceği saptanmıştır.

Bu bağlamda, yerin 600-700 metre altında başlayan ve kalınlığı ortalama 1.500 metre olan tuz tabakasında yaklaşık 1.100-1.500 metre arası derinliklerde açılmakta olan kuyulara tatlı su basılarak tuzun çözünmesi sağlanmakta, fiziksel hacmi 630.000~750.000 m3 arasıda değişen toplam 12 kaverna (suni mağara) oluşturulmaktadır. 12 kavernanın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1.2 milyar m3 çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 40 milyon m3 gaz Türkiye doğal gaz şebekesine verilebilecektir.

 

 

2018 © Tuz Gölü İşletme Müdürlüğü