KUE Değişiklik Öneri Formu

Yazdır

 

KUE Değişiklik Öneri Formu'na ulaşmak için tıklayınız.

*Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi Taslak Kullanım Usul ve Esasları’na (KUE) 30 gün süre ile yayınlanacaktır.

Değişiklik önerisi vermek için son tarih : 19.06.2017

 

 

 

 

2018 © Tuz Gölü İşletme Müdürlüğü