Kurul Kararları

Yazdır

Depolama Tarifesine İlişkin Kurul Kararları:

 

 

KUE'ye İlişkin Kurul Kararları:

30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren güncel KUE 

2018 © Tuz Gölü İşletme Müdürlüğü