Yıllık Depolama Kapasitesi İlanı

Yazdır

2020-2021 Depolama Dönemi'ne ilişkin Depolama Kapasitesi miktarı  550.000.000 Sm3 olup, Depolama Tesisleri'nin günlük enjeksiyon ve geri üretim miktarları aşağıdaki şekildedir.

Enjeksiyon Miktarı  : 1 - 15 Milyon Sm3/ Gün

Geri Üretim Miktarı : 0.5 - 20 Milyon Sm3/ Gün

Her bir Başvuru Sahibi, ilan edilen kapasitenin üzerinde başvuru yapamayacaktır.

2018 © Tuz Gölü İşletme Müdürlüğü